LEVERING EN VERZENDING

1. Alle goederen worden geleverd op het door de consument bij bestelling opgegeven adres.

2. De leveringen van Caroline Biss vinden plaats van maandag tot en met vrijdag.

3. Wanneer een artikel in stock is, wordt het zo snel mogelijk aangeboden op het leveringsadres. Wanneer een artikel niet in voorraad is in de webshop, wordt de consument per e-mail op de hoogte gebracht van de verwachte leveringstermijn.

4. Leveringen kunnen op de volgende manieren gebeuren:
- Bpost: de postbode levert uw bestelling af bij uw huisadres of op het door u opgegeven adres.
- PostNL: de koerier levert uw bestelling af bij uw huisadres of op het door u opgegeven adres.
- De levering kan zonder medeweten van Caroline Biss, uitbesteed worden aan een derde partij. Caroline Biss is hiervoor niet verantwoordelijk.

5. Als Caroline Biss niet tijdig kan leveren, verwittigt Caroline Biss de consument altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.
Als Caroline Biss dat niet doet, kan de consument kosteloos afzien van zijn / haar bestelling.
De terugbetaling zal in dat geval zo snel mogelijk worden uitgevoerd op de rekening waarmee de bestelling oorspronkelijk werd betaald.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Caroline Biss tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Caroline Biss bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Indien de geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die de consument had besteld, moet de consument dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Caroline Biss verwijst hiervoor naar haar retourprocedure zoals beschreven onder artikel 8. Het bijgeleverde retourformulier en -sticker dienen hiervoor gebruikt te worden. Eventuele problemen kunnen worden gemeld via webshop@caroline-biss.com.

Caroline Biss kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die Caroline Biss heeft aangesteld.  

HERROEPINGSRECHT

1. De bedenktijd van de consument gaat in op de dag nadat de consument de producten van Caroline Biss heeft ontvangen en heeft een duurtijd van 14 dagen. De consument kan binnen deze bedenktijd de aankoop van een product zonder opgave van redenen ontbinden. De consument heeft hierbij de keuze om het aankoopbedrag terug te vragen, dan wel voor een tegoedbon op de webshop van Caroline Biss te kiezen. Nadat Caroline Biss de bestelling teruggekregen heeft, wordt de terugbetaling zo snel mogelijk uitgevoerd op de rekening waarmee de bestelling oorspronkelijk werd betaald, dan wel wordt de tegoedbon bezorgd aan de consument op het mailadres waarmee de bestelling oorspronkelijk werd geplaatst.

2. Tijdens de bedenktijd verwacht Caroline Biss dat de consument zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gedragen zijn. Als de consument de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en rekening houdende met onze instructies hieronder.

3. Het retourneren van de goederen kan gebeuren via een Caroline Biss flagshipstore of door verzending naar het hoofdkantoor. De adresgegevens voor het retourneren zijn:
Caroline biss
Retour Webshop
Kouterbaan 44
9280 Lebbeke

Indien de consument bij de verzending gebruik maakt van de retoursticker van Caroline Biss, draagt Caroline Biss de eventuele kosten en de verantwoordelijkheid voor het retourtransport binnen de BENELUX.

Indien de consument evenwel geen gebruik maakt van de retoursticker van Caroline Biss, draagt de consument zelf de eventuele kosten en de verantwoordelijkheid voor het retourtransport binnen de BENELUX.

De consument draagt zelf de eventuele rechtstreekse kosten en de verantwoordelijkheid voor het retourtransport van buiten de BENELUX.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. Het is noodzakelijk om de goederen aan ons hoofdkantoor terug te sturen volgens de door ons opgestelde instructies. De volledige procedure wordt de consument tevens meegestuurd bij de verzending van het pakket
- U kunt uw retourpakket terugsturen via de post. In uw doos vindt u een retoursticker. Deze kleeft u op de doos die u naar een postkantoor brengt. Het transport naar Caroline Biss wordt dan door de post geregeld.
- Om uw herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, vragen wij u het bijgevoegde retourformulier in te vullen en op te sturen in de doos, samen met uw goederen.

6. Caroline Biss wacht met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen.

7. Indien de geweigerde, teruggezonden of teruggebrachte goederen beschadigd, gestolen of verloren gegaan zijn, zal Caroline Biss hiervoor niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden. Caroline Biss mag in dat geval weigeren om tot terugbetaling over te gaan.