Cookieverklaring van Caroline Biss

Deze cookieverklaring is het laatst bijgewerkt op 30 maart 2023.

Inhoud

1.    Wie zijn wij?. 1

2.    Introductie. 1

3.    Wat zijn cookies?. 1

4.    Soorten cookies 2

5.    Cookies die wij gebruiken. 3

6.    Jouw toestemming. 3

7.    In- en uitschakelen. 3

8.    Jouw rechten. 4

 

1.    Wie zijn wij?

Deze website is eigendom van Caroline NV, BTW BE 0400.278.715, RPR Gent, Afdeling Dendermonde, Kouterbaan 44, 9280 Lebbeke, België.

Wanneer in dit beleid vermeldingen zijn van “Wij”, “We”, “Ons”, “Onze, bedoelt dit duidelijk Caroline Biss.

Je kan ons bereiken op het bovenstaande adres of per e-mail op privacy@caroline-biss.com.

We hebben een Data Protection Officer aangesteld die je op de bovenstaande coördinaten kan bereiken.

2.    Introductie

Caroline Biss maakt gebruik van eigen cookies (de eerste partij cookies) en cookies van derde partijen van wie de diensten op de website (kunnen) gebruikt worden (de derde partij cookies). In het artikel 5 vind je een overzicht van alle cookies met hun respectieve doelstelling, levensduur, wie ze plaatst en ontvangt.

3.    Wat zijn cookies?

Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee je onze website bezoekt, zoals een computer, tablet of smartphone. Waar we het hierna hebben over “cookies” bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken zoals pixels, plug ins, trackers. reCaptcha,…Cookies maken het mogelijk om jouw webbrowser te herkennen. Handig, want dan hoef je bijvoorbeeld niet steeds opnieuw je gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of je instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, krijgen we inzicht in het bezoekersgedrag op de website en kunnen andere partijen inzicht verwerven in jouw surfgedrag zodat zij gepersonaliseerde advertenties kunnen tonen.

We geven ook graag een woordje uitleg bij de cookies die gebruikt worden voor de integratie van diverse sociaal netwerksites op onze website. De inhoud kan aan deze sociaalnetwerksites gedeeld worden door middel van de aanwezige buttons. Voorbeelden van dergelijke sociaalnetwerksites zijn facebook, Instagram, TikTok.

We gebruiken strikt noodzakelijke, prestatie- en doelgerichte cookies. Met uitzondering van de strikt noodzakelijke cookies vragen we jouw toestemming voordat we deze kleine informatiebestanden plaatsen.

De cookies zijn persoonsgegevens zijn. Over de verwerking van de persoonsgegevens vind je meer informatie in ons privacy beleid.

Cookies brengen de veiligheid van je computer niet in gevaar.

4.    Soorten cookies

4.1. Herkomst

Eerste partij cookies zijn cookies die Caroline Biss op de website plaatst.

Derde partij cookies zijn cookies die derde partijen plaatsen via de website van Caroline Biss. Ze zorgen er voor dat bepaalde gegevens door je bezoek aan onze website aan deze derde partijen verzonden worden.

4.2. Levensduur

Permanente cookies blijven op je toestel (desktop, laptop, smartphone, …) aanwezig voor de levensduur van de cookie. Telkens je onze website bezoekt worden ze geactiveerd.

Sessie cookies gelden enkel voor de lopende sessie en worden verwijderd wanneer je de browser afsluit.

4.3. Wat is het doel van deze cookies?

Strikt noodzakelijke zorgen ervoor dat alle onderdelen van de website optimaal functioneren. Dit zijn dus cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking en de beveiliging van de website.

Niet-functionele cookies hebben statistische en commerciële doeleinden.

Prestatiecookies geven ons het inzicht hoe de bezoeker van onze website navigeert tussen de verschillende pagina’s, vanuit welke regio hij/zij ons bezoekt. Op basis van deze verzamelde informatie wordt een statistische analyse gemaakt om zo de structuur, navigatie en inhoud van onze website aangenamer te maken én te verbeteren.

Via de doelgroepgerichte cookies krijg je een gepersonaliseerd online advertentieaanbod. Door jouw surfgedrag, hoe en waar je klikt krijgen wij en de derde partijen zicht op de prestaties van onze campagnes.

De sociale media cookies worden geplaatst via buttons van de sociale media sites (zoals facebook, Instagram, TikTok, …) die op onze website worden geplaatst en doorgegeven aan deze sociale media. Caroline Biss heeft geen invloed op het gebruik van en de manier waarop zij met deze gegevens omspringen. Meer informatie hieromtrent vind je in de privacy verklaringen van deze derde partijen (zie 5.2).

5.    Cookies die wij gebruiken

5.1. Cookies

5.2 Links naar het privacy beleid van de derde partijen

Derde partij

Link naar het priivacy beleid

Facebook

https://nl-nl.facebook.com/help/325807937506242/

Google

https://policies.google.com/privacy

Instagram

https://help.instagram.com/519522125107875

TikTok

https://www.tiktok.com/legal/page/eea/new-privacy-policy/NL

 

6.    Jouw toestemming

Jouw toestemming geef je wanneer je de website van Caroline Biss voor het eerst bezoekt, door te klikken op “Alle cookies accepteren”. Wil je echter jouw voorkeuren meer gedetailleerd instellen dan heb je zeker ook de mogelijkheid door te klikken op de “Cookie-instellingen”. Nadien kies je voor welke cookies je toestemming verleent.

Jouw keuze kan je steeds wijzigen door op de knop “Cookies aanpassen” te klikken.

7.    In- en uitschakelen

Je kan ook via jouw browser de cookies automatisch of handmatig verwijderen. Daarbij is het ook mogelijk om aan te geven of bepaalde cookies mogen geplaatst worden of niet. Je internetbrowser instellen om een bericht te ontvangen wanneer een cookie wordt geplaatst behoort eveneens tot de mogelijkheden.

Meer informatie omtrent deze mogelijkheden vind je terug in de instructies van de Help-functie van de browser.

Browser

Link naar het priivacy beleid

Internet Explorer

https://support.microsoft.com/en-us/hub/4338813/windows-help?os=windows-7

Firefox

https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Chrome

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

IOS

https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Safari

https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Let op! Indien cookies zijn uitgeschakeld, bestaat de mogelijkheid dat deze website van Caroline Biss niet optimaal werkt. Na de verwijdering in jouw browser, worden cookies na jouw toestemming opnieuw geplaatst bij een volgend bezoek aan onze website.

8.    Jouw rechten

Je hebt heel wat rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens waaronder deze verwerking van cookies vallen.

De uitvoering van jouw rechten in onze systemen en procedures gebeurt uiterlijk 30 dagen nadat wij jouw aanvraag hebben ontvangen. Mochten we om één of andere reden deze termijn niet halen dan informeren wij je voor het verstrijken van de oorspronkelijke periode.

8.1      Je mag jouw persoonsgegevens inzien

Je hebt het recht om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij over jou verwerken, de doelstelling van de verwerking, waar we de gegevens vandaan hebben gehaald en wie de gegevens ontvangt.

Je kan in dit geval ook vernemen hoe lang we de gegevens bewaren, of de gegevens worden gebruikt om aan automatische besluitvorming te doen en of we van plan zijn om de gegevens naar een land buiten de Europese Unie te versturen.

De gevraagde informatie bezorgen we je schriftelijk of elektronisch.

8.2      Je kan je gegevens laten verbeteren/vervolledigen

Het kan gebeuren dat de gegevens die wij van jou verwerken niet (meer) correct zijn. Je kunt altijd vragen om de onjuiste gegevens te laten verbeteren of aan te vullen met de ontbrekende gegevens.

8.3.    Recht op het wissen

Als je denkt dat we deze cookies onrechtmatig verwerken dan kun je deze wissen via jouw browser.

8.4.       Recht op het beperken van persoonsgegevens

Je kan ons vragen om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken wanneer je vermoedt dat de gegevens onjuist zijn of de verwerking onrechtmatig is.

8.5.       Recht om bezwaar in te dienen

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens, met inbegrip van profilering. De verwerking wordt dan gestopt tenzij om de belangen van een derde te behartigen of met het oog op de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

8.6.    Recht om klacht in te dienen

Ga je niet akkoord met ons standpunt dan kan je je richten tot de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit. Je kan daar ook een klacht neerleggen. De contactgegevens zijn: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, +32 2 274 48 00 / Contact@apd-gba.be

8.7.       Identificatie van de aanvrager

Je kan de uitvoering van jouw rechten op de verwerking van je persoonsgegevens uitoefenen mits een schriftelijk aanvraag

·       via een brief op het adres Kouterbaan 44 te 9280 Lebbeke

·      per e-mail op het e-mailadres privacy@caroline-biss.com

Wees altijd zo specifiek mogelijk als je je rechten wil laten uitoefenen. Zo kunnen we jouw aanvraag correct uitoefenen.

Om te vermijden dat iemand anders jouw rechten uitoefent, willen we jouw identiteit zo goed mogelijk controleren. Vandaar dat de aanvraag altijd dient vergezeld te zijn van een document dat bewijst dat de identiteit van de aanvrager overeenstemt met jouw identiteit. Dit kan door een kopie van jouw identiteitskaart bij de aanvraag te voegen. Maak dan wel even jouw pasfoto en identiteitskaartnummer (e.d.) zwart, ter bescherming van je privacy.

Wanneer we van oordeel zijn dat het afgeleverde document onvoldoende bewijs levert, informeren wij je. We behouden ons het recht om niet in te gaan op de aanvraag tot er een voldoend bewijs afgeleverd wordt.

--------------------------