ALGEMENE VOORWAARDEN

artikel 1: identiteit van de verkoper
artikel 2: toepassingsgebied
artikel 3: ons aanbod en uw bestelling
artikel 4: geschenkbon
artikel 5: prijzen
artikel 6: betaalmogelijkheden
artikel 7: levering en verzending
artikel 8: herroepingsrecht
artikel 9: conformiteit en garantie
artikel 10: overmacht
artikel 11: intellectuele eigendom
artikel 12: klachtenregeling en geschillen
artikel 13: privacy  

artikel 1: identiteit van de verkoper

De website www.caroline-biss.com is eigendom van de naamloze vennootschap Cetex Sud. De maatschappelijke zetel is gevestigd op de Kouterbaan 44, 9280 Lebbeke (België).
- E-mail: webshop@caroline-biss.com
- Telefoonnr.: 0032(0)52.412.611
- BTW BE0560.708.993
- IBAN BE46 3631 3690 5436
- BIC BBRUBEBB
 

artikel 2: toepassingsgebied

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Caroline Biss en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Caroline Biss en de consument.

2. Om een bestelling via de website te plaatsen, moet u minstens 18 jaar oud zijn.

3. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn steeds beschikbaar via de website.

4. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. De consument dient zich expliciet akkoord te verklaren met de inhoud van deze algemene voorwaarden, vooraleer hij / zij kan overgaan tot de koop op afstand.
Caroline Biss bezorgt, na de koop op afstand, samen met de bestelbevestiging, tevens een kopij van deze algemene voorwaarden aan de consument.

5. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden. Als onze algemene voorwaarden strijdig zouden zijn met die bijzondere voorwaarden, kan de consument zich altijd beroepen op de voor hem / haar meest voordelige tekst.

 

artikel 3: ons aanbod en uw bestelling

1. Caroline Biss beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat wordt verkocht en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om de consument een goede beoordeling te laten maken. Als Caroline Biss gebruik maakt van afbeeldingen en foto’s, zijn deze, behoudens vergissing, een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten.

2. Caroline Biss tracht op ieder moment de desbetreffende informatie zo duidelijk en correct mogelijk te verstrekken. Indien de productbeschrijving fouten bevat, dan zal Caroline Biss hiervoor niet verantwoordelijk worden geacht. Caroline Biss zal deze onjuistheden zo snel mogelijk aanpassen en de goederen terugnemen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Caroline Biss niet.

3. Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, vermeldt Caroline Biss dit uitdrukkelijk in haar aanbod.

4. Als een product niet beschikbaar blijkt te zijn bij levering, dan kan Caroline Biss niet verantwoordelijk worden gesteld, en ook niet voor eventuele schade daaruit voortvloeiend. De consument wordt zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. In dit geval kan de consument zijn / haar bestelling eventueel volledig of gedeeltelijk annuleren. De terugbetaling zal zo snel mogelijk worden uitgevoerd op de rekening waarmee de bestelling oorspronkelijk werd betaald.

5. Een bestelling kan, afhankelijk van de beschikbaarheid, opgesplitst worden in meerdere zendingen en dit zonder meerkost. Deze informatie zal aan de consument worden meegedeeld via mail bij het verzenden van de 1ste levering.

6. Uw bestelling is compleet en de overeenkomst op afstand is definitief zodra we voor de betalingstransactie met krediet- of debetkaart de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. Indien de uitgever van uw kaart weigert om in te stemmen met uw betaling aan ons, kan Caroline Biss niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

7. Om een product aan te kopen, voegt u het gewenste artikel in de juiste maat toe aan uw winkelmandje. Indien u tevreden bent over de geselecteerde items, dan kunt u naar de betalingsprocedure overgaan. Indien u al op onze website geregistreerd bent als klant, volstaat het om uw e-mailadres en paswoord in te voeren. Indien nog geen registratie heeft plaatsgevonden, geeft u uw contactgegevens in. Vervolgens kiest u de wijze van levering (zie infra). In de laatste stap krijgt u een overzichtspagina, aanvaardt u onze algemene voorwaarden en bevestigt u uw betaling door het aanklikken van de bestelknop met als bijschrift ‘bestelling met betalingsverplichting’. Zodra u deze stappen hebt doorlopen, is uw aankoop definitief. Wij zullen u per mail een bevestiging overmaken van uw bestelling. Een 2de mail wordt verstuurd bij het verzenden van uw bestelling.

 

artikel 4: geschenkbon

Bij Caroline Biss kunt u 2 soorten geschenkbonnen online aankopen.

- Enerzijds een geschenkbon in een stijlvol doosje die u per post wordt toegestuurd.
- Anderzijds een geschenkbon die u per mail wordt bezorgd (e-bon) en waarover u onmiddellijk beschikt.

Het gebruik van beide bonnen is gelijkaardig en is onderworpen aan onderstaande voorwaarden:
1. Een geschenkbon is geldig gedurende 1 jaar, de geldigheidsdatum staat steeds vermeld op de bon.

2. De waarde van de geschenkbon bepaalt u zelf. Er geldt een minimumbedrag van € 25.

3. Een geschenkbon kunt u gebruiken in iedere flagshipstore van Caroline Biss, en dit in alle landen waar onze winkels zich bevinden.

4. Een geschenkbon kan tevens worden gebruikt op onze webshop www.carolinebiss.com: dit doet u door het invoeren van de vermelde code.

5. Een geschenkbon kan op geen enkel moment worden geruild voor geld.

6. Indien een geschenkbon slechts gedeeltelijk wordt gebruikt, zal voor het resterende bedrag een tegoedbon worden aangemaakt.

7. De vervaldatum van de tegoedbon wordt vastgelegd op 6 maanden. Deze datum kunt u terugvinden op de bon.

8. Indien een e-bon wordt aangekocht, dan wordt deze naar uw e-mailadres opgestuurd. Het is aan u om deze mail, met bijlage, door te mailen naar de door u gewenste persoon.

9. Caroline Biss kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve e-mailadressen.

10. Indien een geschenkbon wordt gestolen, vernietigd of doorverkocht, kan Caroline Biss hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.  

artikel 5: prijzen

1. De prijzen die van toepassing zijn, gelden per stuk of artikel en zijn in euro uitgedrukt, tenzij anders is aangegeven.

2. De prijzen zijn inclusief alle belastingen, btw, taksen en diensten. In bepaalde gevallen rekenen wij verzendkosten aan, hetgeen steeds wordt vermeld voor het definitief plaatsen van de aankoop.

3. Douanekosten en/of andere mogelijke taksen die van toepassing zijn na het voltooien van de verzending, vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Caroline Biss.

4. Tijdens de periode die Caroline Biss in haar aanbod vermeldt, wijzigen de prijzen niet, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

5. Caroline Biss aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van het weergeven van een foutieve prijs. Caroline Biss behoudt zich het recht voor om fouten recht te zetten, ook nadat een bestelling werd geplaatst. De consument kan het order met de nieuwe prijs aanvaarden of indien gewenst, zijn / haar bestelling annuleren.  

artikel 6: betaling en betaalmogelijkheden

1. Tenzij anders bepaald, dienen de door de consument verschuldigde bedragen onmiddellijk te worden voldaan bij bestelling. Bij gebrek aan betaling, worden de producten niet verstuurd.

2. Caroline Biss aanvaardt voor bestellingen via de webshop enkel betaling via de volgende betaalmiddelen: Visa, MasterCard, Maestro, ApplePay, GooglePay, Bancontact (België) , Ideal (Nederland), Carte Bancaire (Frankrijk).

3. Al de persoonlijke gegevens van de consument en ook deze van zijn / haar kredietkaart worden versleuteld via veilige server software (SSL) om een maximale veiligheid te waarborgen.  

artikel 7: levering en verzending

1. Alle goederen worden geleverd op het door de consument bij bestelling opgegeven adres.

2. De leveringen van Caroline Biss vinden plaats van maandag tot en met vrijdag.

3. Wanneer een artikel in stock is, wordt het zo snel mogelijk aangeboden op het leveringsadres. Wanneer een artikel niet in voorraad is in de webshop, wordt de consument per e-mail op de hoogte gebracht van de verwachte leveringstermijn.

4. Leveringen kunnen op de volgende manieren gebeuren:
- Bpost@home
- Bpost@Bpoint
- Bpost@Bpack
- Bpost kan de levering, zonder medeweten van Caroline Biss, uitbesteden aan een derde partij. Caroline Biss is hiervoor niet verantwoordelijk.

5. Als Caroline Biss niet tijdig kan leveren, verwittigt Caroline Biss de consument altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn. Als Caroline Biss dat niet doet, kan de consument kosteloos afzien van zijn / haar bestelling. De terugbetaling zal in dat geval zo snel mogelijk worden uitgevoerd op de rekening waarmee de bestelling oorspronkelijk werd betaald.

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Caroline Biss tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Caroline Biss bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Indien de geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die de consument had besteld, moet de consument dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen terugsturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Caroline Biss verwijst hiervoor naar haar retourprocedure zoals beschreven onder artikel 8. Het bijgeleverde retourformulier en -sticker dienen hiervoor gebruikt te worden. Eventuele problemen kunnen worden gemeld via webshop@caroline-biss.com.

Caroline Biss kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die Caroline Biss heeft aangesteld.  

artikel 8: herroepingsrecht

1. De bedenktijd van de consument gaat in op de dag nadat de consument de producten van Caroline Biss heeft ontvangen en heeft een duurtijd van 14 dagen. De consument kan binnen deze bedenktijd de aankoop van een product zonder opgave van redenen ontbinden. De consument heeft hierbij de keuze om het aankoopbedrag terug te vragen, dan wel voor een tegoedbon op de webshop van Caroline Biss te kiezen. Nadat Caroline Biss de bestelling teruggekregen heeft, wordt de terugbetaling zo snel mogelijk uitgevoerd op de rekening waarmee de bestelling oorspronkelijk werd betaald, dan wel wordt de tegoedbon bezorgd aan de consument op het mailadres waarmee de bestelling oorspronkelijk werd geplaatst.

2. Tijdens de bedenktijd verwacht Caroline Biss dat de consument zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gedragen zijn. Als de consument de goederen terugstuurt, moet dit gebeuren in de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en rekening houdende met onze instructies hieronder.

3. Het retourneren van de goederen kan gebeuren via een Caroline Biss flagshipstore of door verzending naar het hoofdkantoor. De adresgegevens voor het retourneren zijn:
Caroline Biss
Retour Webshop
Kouterbaan 44
9280 Lebbeke

Indien de consument bij de verzending gebruik maakt van de retoursticker van Caroline Biss, draagt Caroline Biss de eventuele kosten en de verantwoordelijkheid voor het retourtransport binnen de BENELUX.

Indien de consument evenwel geen gebruik maakt van de retoursticker van Caroline Biss, draagt de consument zelf de eventuele kosten en de verantwoordelijkheid voor het retourtransport binnen de BENELUX.

De consument draagt zelf de eventuele rechtstreekse kosten en de verantwoordelijkheid voor het retourtransport van buiten de BENELUX.

4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

5. Het is noodzakelijk om de goederen aan ons hoofdkantoor terug te sturen volgens de door ons opgestelde instructies. De volledige procedure wordt de consument tevens meegestuurd bij de verzending van het pakket
1. U kunt uw retourpakket terugsturen via de post. In uw doos vindt u een retoursticker. Deze kleeft u op de doos die u naar een postkantoor brengt. Het transport naar Caroline Biss wordt dan door de post geregeld.
2. Om uw herroepingsrecht snel en correct uit te oefenen, vragen wij u het bijgevoegde retourformulier in te vullen en op te sturen in de doos, samen met uw goederen.

6. Caroline Biss wacht met terugbetaling tot zij de goederen heeft teruggekregen.

7. Indien de geweigerde, teruggezonden of teruggebrachte goederen beschadigd, gestolen of verloren gegaan zijn, zal Caroline Biss hiervoor niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden. Caroline Biss mag in dat geval weigeren om tot terugbetaling over te gaan.  

artikel 9: conformiteit en garantie

1. Caroline Biss garandeert dat haar goederen conform zijn aan de bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen, rekening houdende met de specificaties van het product.

2. Op alle geleverde goederen geldt de wettelijke minimumgarantie van 2 jaar indien het artikel niet conform is aan de bestelde kwaliteit, onder de normale aanbevolen gebruiksomstandigheden.

Voor zover dit mogelijk en redelijk is, hebt u de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel ingeval de herstelling of de vervanging buitensporig of onmogelijk is, of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, kan een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopovereenkomst worden gevraagd.

Indien het defect of gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na de levering, wordt dit geacht al te hebben bestaan voor de levering, tenzij Caroline Biss het tegendeel kan bewijzen. Na 6 maanden dient de consument zelf te bewijzen dat het gebrek al bij de levering aanwezig was.  

artikel 10: overmacht

1. In geval van overmacht is Caroline Biss niet gehouden haar verplichtingen na te komen. Deze verplichtingen kunnen worden opgeschort voor de duur van de overmacht, dan wel kan de overeenkomst definitief worden ontbonden.

2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert; onder meer: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of een verbinding of de gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, enz.  

artikel 11: intellectuele eigendom

1. De website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen alle communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij Caroline Biss, hetzij bij andere rechthebbenden liggen.

2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo mag u bijvoorbeeld tekeningen, foto’s, namen, teksten, logo’s kleurencombinaties, enz. niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.  

artikel 12: klachtenregeling en geschillen

1. Eventuele klachten kunnen worden gemeld via webshop@caroline-biss.com. We doen er alles aan om uw klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

2. Op alle overeenkomsten die Caroline Biss afsluit met klanten, ongeacht hun woonplaats, is uitsluitend het Belgische recht van toepassing en zijn bij geschillen enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar het Wetboek Economisch Recht.  

artikel 13: Privacy

Caroline Biss verwerkt de persoonsgegevens van de consument conform de toepasselijke wet- en regelgeving en in overeenstemming met haar privacybeleid. De op de website geplaatste privacyverklaring en disclaimer maken onderdeel uit van de overeenkomst en de consument stemt, door via de website een bestelling te plaatsen, uitdrukkelijk in met deze privacyverklaring en disclaimer.